Udruženje „Nacionalni centar za talente“ je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme u cilju upotrebe ljudske inteligencije za dobrobit čovečanstva.

„Nacionali centar za talente“ kao udruženje ne izražava nijedan politiki, filozofski, ideološki ili religiozni stav kao svoj.

Datum osnivanja : 21.09.1991.godine

Adresa udruženja : Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 4

 

MISIJA I VIZIJA

 

Misija udruženja „Nacionalni centar za talente“ je da pomogne u prepoznavanju i identifikaciji darovitost kod svakog pojedinca, u stvaranju sistema koji omogućuje da svako, celog života, nesmetano ostvaruje svoje razvojne potencijale i zagarantovana prava, da pruži podršku unapređenju kvaliteta života i da podrži podsticajni ambijent u okruženju.

 

Vizija udruženja „Nacionalni centar za talente“ je razvoj i celoživotna podrška darovitosti i darovitima u Republici Srbiji, kao elementu koji je od suštinskog značaja za opšti društvani razvoj.  Svako ima pravo da se njegove sposobnosti razvijaju u optimalnim uslovima i da bude prepoznat kao poseban i kao moguće veoma sposoban i darovit.

 

 

CILJEVI UDRUŽENJA su:

 

- rad na identifikaciji i razvoju inteligencije za dobrobit čovečanstva;

- podrška istraživanju prirode, karakteristika i upotreba inteligencije;

- razmena iskustva i znanja među članovima i pomoć u razvoju intelektualnih potencijala kroz obezbeđivanje stimulativnog intelektualnog i društvenog okruženja;

- praćenje naučnih i stručnih dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za članove i upoznavanje članova sa njima;

- sprovođenje akcija radi ostvarivanja dobrobiti lokalnih zajednica i društva uopšte.

 

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito :

 

1. podstiče i pomaže istraživanja na planu inteligencije;

2. prikuplja i pruža pomoć članovima u cilju razvoja njihovih intelektualnih potencijala; 

3. prikuplja i obrađuje naučnu literaturu u oblasti istraživanja inteligencije;  

4.objavljuje stručne knjige, biltene i časopise, u skladu sa zakonom;

5. organizuje, samo ili u saradnji sa drugim udruženjima, stručna predavanja, diskusije, seminare, skupove i druge oblike usavršavanja;

6. organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima vezanim za istraživanje i razvoj inteligencije;

7. ostvaruje saradnju sa istaknutim pojedincima, drugim domaćim i stranim srodnim udruženjima i organizacijama, državnim ustanovama, školama i univerzitetima.

 

Punopravni član Udruženja može postati lice:

 

-          koje je, kao istaknuti pojedinac u oblastima koje obuhvataju ciljeve udruženja, podnelo obrazložen zahtev za članstvo Upravnom odboru Udruženja,

-          koje je priložilo pisanu preporuku makar dva člana Skupštine Udruženja, 

-          kome je zahtev za članstvo odobren,

-          koje prihvata Statut, druge opšte akte i organe Udruženja,

-          kome nije izrečena mera zabrane ili ograničenja vršenja članskih prava od strane organa upravljanja Udruženja.

 

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilagođene overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Za lice mlađe od 14 godina prijavu podnosi njegov zakoniti zastupnik

 

Organi Udruženja su: Skupština i Upravni odbor. 

Funkciju Zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora.

 

Aktivnosti udruženja u prethodnih 3 godine:

 

-          Izrada nacrta Strategije o razvoju i celoživotnoj podršci darovitosti

-          Izrada Studije o merama selekcije, praćenja razvoja i podrške darovitima u AP Vojvodini sa aspekta potrebe privrede i zapošljavanja

-          Organizacija i učešće na 5 međunarodnih konferencija o darovitosti

-          Održavanje tribina i seminara posvećenih darovitosti (9 tribina u 2019.godini)

-          Rad na prepoznavanju, razvoju i celoživotnoj podršci darovitosti u opštoj populacij

-          Učešće u organizaciji i okupljanju srpskih studenata u dijaspori (Oksford,Milano, Šenžen)

-          Pomoć u stipendiranju posebno nadarenih i uspešnih studenata i učenika (12 stipendija)

-          Sprovođenje obuka i kurseva za podršku i razvoj umnih veština

-          Saradnja sa drugim organizacijama, udruženjima, institucijama sistema koji rade sa darovitima

-          Rad na razvoju alata za prepoznavanje i selekciju darovitosti

-          Organizacija izložbi, predavanja i medijskih promocija darovitosti i darovitih