UPRAVNI ODBOR

-          Ljubomir Kustudić, predsednik                                                  ljubomir.kustudić@talentisrbije.rs

-          Prof. dr Petar Vuleković, potpredsednik                                 petar.vulekovic@talentisrbije.rs

-          Dr Ranko Rajović                                                                             ranko.rajovic@talentisrbije.rs   


ODBOR ZA MEĐUNARODNU SRADNJU

-          Mr Predrag Đukić, direktor za međunarodnu saradnju     predrag.djukic@talentisrbije.rs

 

PARTNERI


MENSA SRBIJE,                                  NOVI SAD

UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET,     NOVI SAD

AKADEMIJA UMETNOSTI U NOVOM SADU

EDUKATIVNI CENTAR,                    NOVI SAD

ZADUŽBINA DOSITEJ OBRADOVIĆ,            BEOGRAD

NOVOSADSKI SAJAM,                     NOVI SAD

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM,     NOVI SAD

SRBIJAGAS,                                         NOVI SAD

SBB FONDACIJA,                               BEOGRAD

REGIONALNI CENTAR ZA TALENTE,            PANČEVO

VULKAN KOMERC,                           SRBOBRAN

EDUKATIVNI CENTAR NTC,           NOVI SAD

STUDIO Q100,                                    NOVI SAD

PSIHORIENT psihološki centar,    NOVI SAD

PRO WEB SOLUTIONS,                                                                   

LONČAR DOO,                                   NOVI SAD

 

ČLANSTVO

 

Punopravni član Udruženja može postati lice:

-    koje je, kao istaknuti pojedinac u oblastima koje obuhvataju ciljeve udruženja, podnelo obrazložen zahtev za članstvo Upravnom odboru Udruženja,

-    koje je priložilo pisanu preporuku makar dva člana Skupštine Udruženja,

-    kome je zahtev za članstvo odobren,

-    koje prihvata Statut, druge opšte akte i organe Udruženja,

-    kome nije izrečena mera zabrane ili ograničenja vršenja članskih prava od strane organa upravljanja Udruženja.

 

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilagođene overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakoniti zastupnik.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor  i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika

Članstvo u udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredbi ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

 

DOKUMENTA

(priložen je statut Udruženja)