TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O DAROVITOSTI - KRUŠEVAC 2019